Utbildning

Våra lärare är vana föredragshållare och utbildare och har anlitats av ett flertal ledande företag och organisationer inom finansbranschen däribland Avanza , E*Trade, EFG Bank, Aktiespararna, Handelshögskolan, ORC Software, SEB och Swedbank.

Comments are closed.

Copyright 2019 FMG Financial Media Group · RSS · +46 (0) 72 155 85 51 · info@financialmedia.se