Om oss

FMG Financial Media Group AB strävar efter att bli privatsparares och konsumenters första val gällande sökning om relevant objektiv fakta om olika sorters finansiella information.

Vårt mål är att erbjuda finansiella tjänster som förbättrar livet för många finansintresserade människor. Better Info – Better Investments är vårt motto och genom Internet sprider vi våra budskap med oberoende webbplatser.

Till privatpersoner och konsumenter erbjuder vi utbildningar i handel med finansiella instrument. Utbildningarna är främst skapade för nybörjare och medelgoda handlare – men vi är övertygade om att även experter kommer att ha behållning.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna. De är vana föredragshållare och utbildare och har anlitats av ett flertal ledande företag och organisationer inom finansbranschen däribland Avanza , E*Trade, EFG Bank, Aktiespararna, Handelshögskolan, ORC Software, SEB och Swedbank.

Vi samarbetar med ett flertal företag och värdesätter långsiktiga relationer.

Jag har haft nöjet att anlita Tony Ugrina och C-G Gyllenram som föredragshållare på ett av våra kundseminarium, under vilket de bevisat att de har en mycket god kunskap och förståelse för finansmarknadens mekanismer och beteeende. De har samtidigt visat på en förmåga att tydligt, klart och intressant förklara hur man som placerare metodiskt och systematiskt kan hantera dagens utmaningar och nyttja marknadens svängningar till sin fördel.
Peter O Bäck Vice President, Sales EMEA at Orc- Group
Under den långa tid jag har varit verksam inom Bank och Finans har jag lyssnat på C-G Gyllenram och Tony Ugrina vid ett flertal tillfällen. De har en pedagogisk ådra av stora mått och en förmåga att på ett lättfattligt och intressant sätt förmedla även komplex kunskap till sin publik.
Eric Heneskog, Carnegie Investment Bank

Copyright 2019 FMG Financial Media Group · RSS · +46 (0) 72 155 85 51 · info@financialmedia.se