Medarbetare

Vi har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna och marknadsföring på Internet. Våra medarbetare är vana föredragshållare och utbildare och har anlitats av ett flertal ledande företag och organisationer inom finansbranschen däribland Avanza , E*Trade, EFG Bank, Aktiespararna, Handelshögskolan, ORC Software, SEB och Swedbank.

Michael Andersson

Michael Andersson är VD på FMG Financial Media Group AB, som driver och förvaltar den snabbt växande finanssidan Tradingportalen.com. Han har en gedigen kunskap om marknadens mekanismer, och utvecklar kontinuerligt automatiska handelssystem med fokus på indexterminer för egen räkning. Michael har lång internationell erfarenhet från IT-branschen där han har god vana av krävande systemutveckling och att leda och utveckla verksamheter utifrån sin ledarroll.


C-G Gyllenram

C-G Gyllenram har en gedigen erfarenhet från flera välrenommerade finansiella institut där han förvaltade både svenska och internationella värdepappersportföljer. Gyllenram är en av grundarna av Sveriges Tekniska Analytikers Förening och har tidigare givit ut det uppskattade marknadsbrevet ”Tillämpad börspsykologi”. Han har även skrivit ett stort antal artiklar om börspsykologi och teknisk analys i både svensk och internationell press.


Tony Ugrina

Tony Ugrina har tidigare arbetat som såväl trader, mäklare och kapitalförvaltare på ledande företag i branschen och driver nu tillsammans med C-G Gyllenram kapitalförvaltningsbolaget Ability Asset Management. Ugrina gav under ett antal år ut det mycket träffsäkra marknadsbrevet ”Nasdaq Daily Strategy” till närmare 8000 prenumeranter i Europa. Han har även vunnit ett flertal tradingtävlingar och skrivit ett stort antal artiklar om tradingpsykologi och professionell aktiehandel i både svensk och internationell press.


Anders Haglund

Anders Haglund är en teknisk analytiker med över 25 års erfarenhet. Anders har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har en lång och mångsidig erfarenhet från finansmarknaden. Han har förutom att arbetat som teknisk analytiker även bland annat varit förvaltare, options- och aktiemäklare.

Copyright 2019 FMG Financial Media Group · RSS · +46 (0) 72 155 85 51 · info@financialmedia.se